Myotatuuli-terapia

DDP

askel1


 
DDP® - Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia

Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia on hoitomalli, jonka tavoitteena on syventää vanhemman ja lapsen välistä kiintymystä, vuorovaikutusta ja keskinäistä luottamusta.

Terapiassa katsotaan ”pinnan alle”, lapsen käyttäytymistä ohjaaviin havaintoihin, tunteisiin ja motiiveihin. Ymmärrystä lapsen käyttäytymis- ja vuorovaikutuspulmiin etsitään lapsen varhaisesta kokemusmaailmasta käsin.

Terapia toteutetaan lapsen ja häntä hoitavan vanhemman tai muun lähiaikuisen kanssa yhteisillä käynneillä. Hoidon keskiössä ovat arjen tapahtumat, ihmissuhteet, ilot ja surut, jotka terapiakäynneillä yhdessä jaetaan.

Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia tukee kotona tehtävää työtä. Tavoitteena on helpottaa arjen sujumista ja terapiassa saavutetun ymmärryksen käyttöä arjen vanhemmuudessa. Puhutaan ”terapeuttisesta vanhemmuudesta”, joka parhaimmillaan luo ymmärtävän, hyväksyvän, uteliaan ja empaattisen suhteen lapseen.

Vanhemman vastuullisuus, tilanteiden ennakoiminen ja vuorovaikutustilanteiden ”purkaminen” tapahtuu kiinnittämällä huomio lapsen toimintaan, ei lapseen itseensä: se mitä teit, oli väärin, sinä olet hyvä. Häpeä ja syyllisyys erotetaan näin toisistaan.

DDP® perustuu Daniel Hughesin kehittämään kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvaan menetelmään.

Kenelle DDP® sopii?

DDP® on alun perin kehitetty traumatisoituneiden sijais- ja adoptiolasten hoitoon, jotka ovat varhaisessa lapsuudessaan kokeneet vakavia puutteita turvallisuudentunteensa kehittymisessä, hoivan ja huolenpidon laiminlyöntiä ja elämän ennustettavuuden ja jatkuvuuden toistuvaa katkeamista.

DDP® soveltuu tämän lisäksi myös muuhun perhe- ja yksilöterapeuttiseen työhön, jossa huomio kohdistuu kiintymyssuhteiden kehittymiseen.

DDP® käytännössä

Hoito suunnitellaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Usein voidaan varautua noin 1 - 2 vuoden mittaiseen työskentelyyn.

Vanhempien omat tapaamiset ovat tarpeen vanhemmuuden rakastavan, hyväksyvän, uteliaan ja empaattisen asenteen juurtumisen edistämiseksi.

Sijaishuollon sosiaalityöntekijät ovat hoidon tärkeä yhteistyökumppani. Myös lapsen arkiympäristö päivähoidossa tai koulussa huomioidaan työskentelyssä. Olen DDP- koulutuksessa.

 


Kati Finne-Tuulasaho, psykoterapeutti, erityistason perhe- ja verkostoterapeutti   Puh. 040 966 1499
E-mail:
kati(at)terapiapalvelutmyotatuuli.fi 
Postiosoite:Onkiniemenkatu 7 E 39, 33230 TAMPERE